Kapcsolt Villamos-és Hőenergia

Társaságunk alaptevékenysége a kapcsolt villamos- és hőenergia termelésre épül (CHP= Combined Heat Power). Ezek a CHP típusú motorok a kapcsoltan termelt hőt közvetlenül értékesítik a távhő szolgáltatóknak, közintézményeknek, vagy akár ipari létesítményeknek. A kapcsolt termelés lényege tehát , hogy a megtermelt villamos energia melléktermékeként jelentkező hő hasznosul, így a hagyományos erőművekhez képest számottevően magasabb hatásfokkal működnek.

Cégünk tulajdonában 18 gázmotoros erőmű található, melyek az országban elszórtan működnek és főként kórházak, gyárak, és egyéb közintézmények fűtését és hűtését biztosítják. Kiserőműveink összes névleges villamos teljesítménye 48 MW. A gázmotorok többségében GE Jenbacher gyártmányúak.